Bygge veranda intill villa, Guldheden Johanneberg, Göteborg

En villaägare i Guldheden Johanneberg i Göteborg ville bygga en ny veranda. Våra snickare åkte dit för ett kostnadsfritt hembesök och för att överlämna en offert. Verandan uppfördes relativt snabbt i ytbehandat björkträ med isolering och inglasning. Kunden har nu en veranda som går att använda året om. Beställaren blev jättenöjd med resultatet. Bygge av veranda på Sven Hultins Gata i Göteborg. Väderskydden har gjort det möjligt att utföra arbeten under väderförhållanden som annars inte skulle tillåtit det.

Behöver ni hyra ett väderskydd runt Göteborg eller Borås? Låt inte skiftningar i väder och vind stå i vägen för möjligheten att slutföra ett byggprojekt inom tids- och budgetgränser. Läs mer här.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress & Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *