Rivningsföretag - säker sanering av asbest och mögel

Sanering av asbest

Misstänker du att du har asbest eller mögel i ditt hem eller i din företagsbyggnad? Att göra ett rivningsarbete på egen hand i en äldre byggnad kan vara svårt eftersom det kan finnas rester av asbest i byggnadsmaterialen i en stor del av de hus som byggdes fram till början av 1980-talet. Det kan vara en god idé att låta ett rivningsföretag göra en asbestinventering innan du påbörjar arbetet. Kontakta vår rivningsfirma i Göteborg och var säkert på att få ett säkert utfört arbete.

Professionell hjälp som sanerar och tar hand om dolda faror

Du kan behöva rivningslov från kommunen för att riva byggnader eller delar av byggnader. Ska du påbörja ett rivningsarbete i en fastighet byggd mellan 1950 till mitten av 1980 så är också risken stor att det finns asbest eller PCB (Pentaklorfenol) i fastigheten. Det kan finnas i väggar, tak och även i fönster, spisar, mattor, golv, rörisoleringar, pannor och cementskivor. Om detta skulle vara fallet så hjälper vi dig med saneringen.