Lättrivning Kontor Kaserntorget

Under 2017 utförde vi tillsammans med en annan rivare från Göteborg ett rivningsprojekt vid Kaserntorget (Kungsgatan 18). Vi fick i uppdrag att riva en lokal på 215 kvm som hade mögel samt ville kunden bygga till kök och bygga ut toalett samt lunchrum.   

Kontakta oss

Om ni är behov av att renovera, riva eller sanera ut er fastighet i Göteborg så kontakta oss på: sanering@rivningsfirma-goteborg.se eller på besök oss på Persgatan 4B, 416 58, Göteborg stad. 

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress & Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *